ORDENSREGLER

I STRANDPARKEN ER DET IKKE TILLADT:
• at ride i perioden 1. maj til 31. august (i perioden 1. september til 30. april må KUN rides i strandkanten)
• at køre på cykel eller knallert uden for de afmærkede stier
• at campere • at lade telte henstå i tidsrummet fra kl. 21-06
• at sælge varer uden særlig tilladelse
• at henkaste papir eller på anden måde forurene
• at sejle i motorbåd på søerne uden særlig tilladelse
• at windsurfe fra stranden udenfor de afmærkede områder
• at foretage sig noget, der kan være til ulempe for andre besøgende eller til skade for Strandparken.

Der er ingen ridestier i Strandparken. Der må ikke rides på cykel- og gangstierne i Strandparken. For at komme til stranden med heste kan man trække hesten i kanten af stierne ned til stranden.

Hunde skal fra 1. april til 1. september føres i snor og må fra 1. maj til 1. september ikke færdes eller opholde sig i klit- og strandområderne.

I øvrigt skal publikum i et og alt rette sig efter de opsatte skilte og opsynets anvisninger.

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning eller bødestraf efter Ordensbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv.)

ORIENTERING OM REGLER FOR HUNDE I STRANDPARKEN

Strandparken modtager mange henvendelser om reglerne for hunde i Strandparken. Vi har derfor udarbejdet et notat, hvor der redegøres for lovgivningen og reglerne om hunde i det offentlige rum. Notatet kan ses som PDF-fil herunder.

REGLER FOR SANKT HANS BÅL
Hvert år afbrændes omkring 20-25 Sankt Hans bål i Strandparken. Bålene er en hyggelig tradition, som forhåbentlig kan fortsætte.

Efter nogle uheldige episoder med Sankt Hans bål i 2012, hvor der bl.a. blev kørt grenaffald ud mere end 2 måneder før bålene skulle tændes og en bom i Brøndby blev afmonteret af bilister, som skulle ind med grene til bålene, har Strandparkens bestyrelse fastsat nogle regler for afbrænding af Sankt Hans bål.

Der vil fremover være krav om, at
• der er en kontaktperson ved det enkelte bål
• opbygning af bålene, og dermed tilkørsel af haveaffald må tidligst ske 7 dage før Sankt Hans
• oprydning af bålet foretages af de ansvarlige for bålet

Samtidig opfordres til at følge Miljøministeriets anbefalinger om at tjekke bål for dyr inden de tændes, idet mange dyr finder skjulesteder i Sankt Hans bål.

Man kan kontakte Strandparken på mail: strandparken@ishoj.dk hvis man vil lave et bål.

FIND VEJ TIL STRANDPARKEN

MED TOG ELLER BUS
Det tager ét kvarter at nå med S-tog fra Hovedbanegården til Strandparken. Der ligger fire stationer, hvor du kan stå af i rimelig afstand fra stranden. Og husk, at du kan tage cyklen med i toget, så du kan cykle det sidste stykke fra stationen til stranden. Du kan også tage bussen det sidste stykke. Busserne holder på Gl. Køge Landevej. Vil du køres lige til klitten, kan du tage bussen fra Ishøj Station.

Find S-togstider her

Find bustider her

Tjek rejseplanen

MED BIL ELLER MOTORCYKEL
Det er let at komme til stranden i bil - og der er parkeringspladser nok, mere end 2000! Strandparken ligger tæt ved motorvejsnettet. Så, hvor du end bor i hovedstadsområdet, kan du smutte ud til parken og nyde nogle timer langs vandet.

15 KM FRA KØBENHAVN
Strandparken ligger kun 15 km fra Rådhuspladsen. Det er de færreste storbyer, der kan prale af at have et stort friluftsområde med strand og klit så tæt på.

PÅ CYKEL ELLER TIL FODS
Der er gode cykelstier over det hele. Tre af Danmarks nationale cykelstiruter går gennem Strandparken. Turen på cykel bliver en særlig smuk og spændende oplevelse, hvis du slår nogle slag ud og ind mellem de mange søer undervejs. Ved broerne kommer du tæt på det brogede liv af ænder og andre vandfugle. For fodfolket er der en masse stier i parken, men du kan jo også vælge at gå dine egne veje...

FACILITETER

Download læsbart kort af faciliteter i Strandparken her.

KIOSKER
Strandparken ejer fire kiosker, som er bortforpagtet. Kioskerne findes ved Lynghuse, Skovhuse, Tanghuse og Gyvelhuse. Kioskerne holder som regel åbent hver dag i skolernes sommerferie mellem kl. 10 og kl. 17. Herudover står det forpagteren frit for at holde åbent på øvrige tidspunkter. I kioskerne må der forhandles almindelige kioskvarer som f.eks. is, chokolade, pølser, læskedrikke samt vin og øl i almindelig pilsnerstyrke.

CAFEER OG RESTAURANTER
I de fire havne i Strandparken findes der cafeer og restauranter. Her er det muligt at få både mad og drikke, og samtidig nyde udsigten udover vandet og se på aktiviteterne i havnen.

Vallensbæk Havn
Restaurant Krabben og Havnekiosken.
Besøg deres website her.

Brøndby Strand
Restaurant Albatrossen og grillkiosken Havkatten.
Besøg deres website her.

Ishøj Havn
Kabyssen og Hummeren.
Besøg deres website her.

Greve Marina
På øen Hejren findes Restaurant Fregatten og Hejrens Ishus, og på øen Mågen findes Cafe Mågen.
Besøg deres website her.

TOILETTER
I Strandparken findes der toiletbygninger 11 forskellige steder. Bygningerne er placeret således, at der på de mest besøgte steder kun er ca. 300 m til nærmeste toilet, hvis man opholder sig på stranden. Toiletterne er indrettet i særlige bygninger, adskilt i dame- og herretoiletter. På fem lokaliteter findes tillige handicaptoiletter. Toiletter har åbent hele døgnet i perioden primo maj til medio oktober. Toiletterne rengøres dagligt. Du finder toiletbygningerne på disse lokaliteter: Sælhuset, Klithuset, Lynghuse (H), Pilehuset, Skovhuse (H), Stenhuse, Tanghuse (H), Grønnehuset, Gyvelhuse (H), Hyldehuset og Holmehuset (H). (H) betyder, at her findes også handicaptoiletter. Desuden findes der toiletbygninger på alle de 4 havne i Strandparken.

BRUSERE PÅ STRANDEN
I Strandparken er der opsat brusere ved stranden i Brøndby, Ishøj, ved Vallensbæk og i Hundige. Målet med bruserne er dels at give badegæsterne mulighed for at blive skyllet, men også at undgå at for mange skyller sand af benene på toiletterne. Bruserne tages ned til efteråret og opsættes igen til følgende sommer.

PARKERING
Det er nemt at have bilen med til stranden. Ved alle strandene er der store parkeringspladser med plads til mange biler. Det er gratis at holde på parkeringspladserne, og der er ingen tidsbegrænsning.

HUNDIGE SYD

Start turen ved parkeringspladsen ved Hundige Strand. Tag turen tilbage forbi Greve Marina og derfra sydpå langs strandengene. Her findes masser af dyreliv og smukke planter.

Du kommer igennem et af Danmarks rigeste orkidéområder for gøgeurter, hvor Maj Gøgeurt, Ringplettet Gøgeurt, Priklæbet Gøgeurt samt Kødfarvet Gøgeurt, blomstrer i tusindtal i juni og juli. Derudover er den smukke, men mere diskrete Sumphullæbe indvandret og er nu almindelig.

Lidt længere mod syd findes vandhuller med den Grønbrogede Tudse, som på lune aftener i april og maj, kendes på sine særlige lyde. I modsætning til mange andre padder, kvækker den ikke, men synger forunderlige fløjtelyde. 

Turen er 4-5 km lang, men du kan afkorte eller forlænge den helt efter tid og lyst.

Sider

Abonnér på Strandparken RSS